Hoeksche Waard vechtend naar fusie

Wie is de Hoeksche Waarder? De voorheen traditionele agrariër die nu met drones de groei van zijn gewassen observeert? De moderne forens die knokkend tegen files naar de Randstad moet? De SGP’er die zich in het kerkje van St. Anthoniepolder aan de Statenbijbel laaft (anno 1637)? Of de oud-werknemer van de Puttershoekse suikerfabriek, die nu stut en steun is van het streekmuseum?
De Hoeksche Waard. Foto’s Nick Somers

Continue reading Hoeksche Waard vechtend naar fusie

Rap-poëzie

Een uitpuilende bibliotheek bij het afscheid van stadsdichter Derek Otte. Jong en oud, hoofddoeken en brede schouders. Onthullend en hoopvol tegelijk: de Maasstad mint de muze. Er werd gejoeld, geapplaudisseerd en gelachen. En daar tussendoor presenteerde Otte de erfenis van twee jaar stadsdichterschap: Woorden zijn daden. Een terechte titel. Met zijn gedichten probeerde hij bij te dragen aan meer gelijkheid en minder geruzie in de stad.

Continue reading Rap-poëzie

Beroemde mens, zeg uw naam!

Een betere plaats voor het presenteren van een etiquetteboek is nauwelijks denkbaar: Trou moet blijcken in Haarlem. In deze Rederijkerskamer gaan wellevendheid en eloquentie hand in hand, en ook anderszins vermoed je sporen van beschaving. Een monumentaal pand uit de zeventiende eeuw, met aan de wand prachtige gobelins, en in de stoelen deze middag een verzameling goed verzorgde Haarlemmers, Aerdenhouters en Bloemendalers.
Reinildis van Ditzhuyzen en Bert Vorstman.

Continue reading Beroemde mens, zeg uw naam!