Horecaïsering

Op 30 november sloot Marco Vreugdenhil de groenten- en delicatessenzaak die zijn ouders ruim een halve eeuw geleden openden aan de Karel Doormanstraat. Het was een weemoedige dag tijdens welke de laatste klanten werden uitgeluid met wijn en kaas. Een gepensioneerd  verpleegster (,,ik kom hier al veertig jaar”) roemde de heerlijke cantharellen, die je desgewenst per half ons kon kopen, een oud-kunstdocent de kwaliteit van het fruit en de service: ,,Marco is zelfs een vriend van mij geworden.”

Continue reading Horecaïsering

Open Venster

Grote opluchting deze maand bij basisschool het Open Venster. Volgend voorjaar, zo maakte de gemeente bekend,  kunnen de voorbereidingen voor de nieuwbouw in Lombardijen beginnen. Het nieuwe schoolgebouw zou dan in augustus 2021 klaar moeten zijn. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat al twaalf jaar over dit project wordt gesproken, en er al ruim veertien miljoen euro aan is gespendeerd.
Zo is het Open Venster eraan toe.

Continue reading Open Venster

Hoeksche Waard vechtend naar fusie

Wie is de Hoeksche Waarder? De voorheen traditionele agrariër die nu met drones de groei van zijn gewassen observeert? De moderne forens die knokkend tegen files naar de Randstad moet? De SGP’er die zich in het kerkje van St. Anthoniepolder aan de Statenbijbel laaft (anno 1637)? Of de oud-werknemer van de Puttershoekse suikerfabriek, die nu stut en steun is van het streekmuseum?
De Hoeksche Waard. Foto’s Nick Somers

Continue reading Hoeksche Waard vechtend naar fusie

Rap-poëzie

Een uitpuilende bibliotheek bij het afscheid van stadsdichter Derek Otte. Jong en oud, hoofddoeken en brede schouders. Onthullend en hoopvol tegelijk: de Maasstad mint de muze. Er werd gejoeld, geapplaudisseerd en gelachen. En daar tussendoor presenteerde Otte de erfenis van twee jaar stadsdichterschap: Woorden zijn daden. Een terechte titel. Met zijn gedichten probeerde hij bij te dragen aan meer gelijkheid en minder geruzie in de stad.

Continue reading Rap-poëzie