Monthly Archives: July 2018

Televisie werd voor Karin Kraaykamp een deceptie

Karin Kraaykamp was in 1955 de eerste omroepster van de VARA. Bij gelegenheid van haar dood op 25 juni j.l. hierbij een herpublicatie van een verhaal dat ik over haar schreef in het AD van 28 september 2000. Hilversum schafte toen het verschijnsel omroepster af, en Kraaykamp en collega’s blikten met gemengde gevoelens terug.

Continue reading Televisie werd voor Karin Kraaykamp een deceptie