Monthly Archives: February 2018

Date met een ambassadeur

Achter kleine tafels zitten ze, keurig genummerd en naar werelddeel gerangschikt: Azië en Oceanië, tafel 1 tot 25, Europa 26 tot 74, Amerika 75 tot 97 en Afrika 98 tot 137. Het zijn terugkomdagen voor de ambassadeurs van Zijne Majesteit. Zo’n 140 Nederlandse gezanten bijeen in de voormalige Van Nellefabriek. Alwaar ze tips en informatie geven aan telkens wisselende ondernemers.

Continue reading Date met een ambassadeur